Saperskie rozpoznanie i oczyszczenie terenu w Nadleśnictwie Borne Sulinowo

 

 Saperskie rozpoznanie i oczyszczanie terenu w Nadleśnictwie Okonek

 

 

 Saperskie rozpoznanie i oczyszczanie terenu w Nadleśnictwie Chojnów

 

 

 

 Saperskie rozpoznanie i oczyszczanie terenu w Nadleśnictwie Wipsowo

 

 

 Saperskie rozpoznanie i oczyszczanie terenu w Nadleśnictwie Borne Sulinowo

 

 

Saperskie rozpoznanie i oczyszczenie terenu oraz nadzór saperski nad rozbudową lotniska w Krośnie

 

 

 Saperskie rozpoznanie i oczyszczenie terenu oraz nadzór saperski przy budowie drogi gminnej i mostu w Lublinie

 

 

 

 

Saperskie rozpoznanie i oczyszczenie terenu oraz nadzór saperski nad budową zbiornika retencyjnego na rzece Wilga w Garwolinie

 

 Saperskie rozpoznanie i oczyszczenie terenu oraz nadzór saperski przy przebudowie drogi 596