KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE I OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZENIA WOJSKOWEGO

wykrywanie przedmiotów metalowych w gruncie przy pomocy zaawansowanych detektorów metali, rozpoznanie ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu, przekazaniu Wojskowemu Patrolowi Saperskiemu lub opcjonalnemu niszczeniu w wyznaczonym miejscu zgodnie z przepisami prawa.

 

POSZUKIWANIE NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW W ŚRODOWISKU WODNYM

eSCeSaper w swoim zespole posiada ekipę wykwalifikowanych nurków z uprawnieniami saperskimi, nowoczesnym sprzętem oraz doświadczeniem w prowadzeniu prac podwodnych i czynności związanych z saperskim oczyszczaniem akwenów wodnych.

 

PODEJMOWANIE INTERWENCYJNE PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH POCHODZENIA WOJSKOWEGO

dysponując wykwalifikowaną kadrą na terenie całego kraju jesteśmy w stanie podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia z terenu prac zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Państwa inwestycji.

Po wykonaniu czynności związanych z rozpoznaniem i oczyszczeniem terenu tworzymy dokumentację powykonawczą stanowiącą dokładny opis przebiegu prac, dokumentację zdjęciową podjętych znalezisk oraz dokument potwierdzający oczyszczenie terenu, tzw. SAPERSKI CERTYFIKAT CZYSTOŚCI

 

OPRACOWANIE EKSPERTYZ I OPINII SAPERSKICH

przedmiotem opracowań może być ocena terenu inwestycji pod względem występowania przedmiotów niebezpiecznych. Wykonujemy je na podstawie przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, kontaktu z Wojskowymi Patrolami Saperskimi, uwzględnieniu rysu historycznego i rozpoznania saperskiego. Ekspertyza określa miejsca wysokiego ryzyka oraz ocenę stopnia zagrożenia. Całość pozwoli Państwu podjąć decyzję odnośnie przedsięwzięć niezbędnych w celu bezpiecznego wykonania prac.

 

NADZÓR SAPERSKI

w miejscach których, ze względu na mocne zanieczyszczenie gruntu, infrastrukturę, torowiska, rurociągi, linie wysokiego napięcia zakłócające prace detektorów , nie można dokładnie sprawdzić i oczyścić z przedmiotów niebezpiecznych proponujemy Państwu prowadzenie nadzoru saperskiego. Polega on na bezpośrednim dozorze prac ziemnych przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych saperów. Nadzór poprzedzony jest zabezpieczeniem wykonywanych robót, przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych dla Państwa pracowników. Prowadząc nadzór saperski zwiększamy bezpieczeństwo prac wykonywanych w terenie zagrożonym, zapewniając jednocześnie ciągłość prowadzonej inwestycji.

 ROZPOZNANIE I OCZYSZCZANIE