Oferujemy naszym klientom usługi przy inwestycjach wymagających prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych na gruntach podlegających ochronie tj. stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne.
Gwarantujemy profesjonalne i terminowe przeprowadzenie prac i dostosowanie tempa badań do terminarza inwestycji.
Pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z obsługą prawno-konserwatorską inwestycji
Badania prowadzimy każdorazowo zgodnie z decyzją wydaną przez Konserwatora Zabytków

W ramach naszych usług proponujemy archeologiczne badania wykopaliskowe:

 • wyprzedzające
 • ratownicze
 • sondażowe
 • szeroko płaszczyznowe

oraz:

 • nadzory archeologiczne
 • badania architektoniczne i archeologiczno - architektoniczne
 • badania geofizyczne i inne badania nieniszczące
 • inwentaryzacje i dokumentacje obiektów zabytkowych
 • kwerendy historyczne i archiwalne
 • wykonanie dokumentacji terenowej: rysunkowej, fotograficznej, ortofotograficznej, opisowej
 • naukowe opracowanie wyników badań