eSCeSaper to wykwalifikowany personel, który oprócz swojego doświadczenia, nabytego w czasie długoletniej służby w Wojskowych Patrolach Saperskich i na misjach zagranicznych, ma bezpośredni dostęp baz danych i innych zasobów wiedzy, koniecznych do realizacji każdego projektu. Wszyscy posiadają odpowiednie uprawnienia, wymagane przepisami prawa. Uważnie śledzimy najnowsze osiągnięcia techniki detekcji i staramy się wykorzystać je w naszej pracy. Stale podnosimy jakość naszych usług poprzez zakup profesjonalnego sprzętu i nieustanne szkolenia naszych pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy polskie i europejskie. Nasza wiedza jest przydatna podczas prac budowlanych, inwestycji drogowych, robót ziemnych i wodnych. Dwadzieścia dwa zespoły saperskie będące w dyspozycji firmy na terenie całego kraju pozwalają Państwu łatwo skorzystać z naszych usług zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej.