Ze względu na różnorodność czynników wpływających na koszt rozpoznania i saperskiego oczyszczania terenu lub nadzoru saperskiego, takich jak :

  • powierzchnia i czasowy zakres robót
  • głębokość sprawdzania i oczyszczania
  • rodzaj gleby, roślinność i dostępność terenu
  • ilość różnego rodzaju śmieci na terenie inwestycji
  • przewidywane koszty socjalne (noclegi, dojazdy, wyżywienie) wykonywanych prac
  • sposób i czas usuwania znalezisk (wysadzanie w wyznaczonym miejscu lub przekazanie Wojskowemu Patrolowi Saperskiemu)

Wpływ każdego z tych czynników jest różny w zależności od rodzaju przewidzianych prac, dlatego nie przedstawiamy tu cennika naszych usług. Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę, to dołożymy wszelkich starań, by to nasza oferta była najlepsza