• slide1.jpg
  • slide2.jpg

       W Polsce ciągle mamy do czynienia z setkami hektarów gruntów, w których do tej pory zalegają niewypały i niewybuchy pochodzące z czasów wojen, a także pozostałości po poligonach wojskowych, stanowiących duże niebezpieczeństwo dla inwestorów wykonujących prace ziemne jak i dla reszty społeczności. Firma eSCeSaper USŁUGI SAPERSKIE powstała po to, by na Państwa życzenie uwolnić ziemię z przedmiotów stwarzających zagrożenie.
Prace saperskie polegają na rozpoznaniu terenu pod względem nasycenia przedmiotów ferromagnetycznych (niewypałów, niewybuchów, amunicji porzuconej) zalegających na terenie inwestycji, sprawdzeniu pod kątem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, a następnie usunięciu lub zniszczeniu tych przedmiotów przez wykwalifikowaną ekipę saperów. Wcześniejsze wykrycie ich, a następnie usunięcie w znaczny sposób zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem wszelkich prac ziemnych. Ponadto, właściwie prowadzony NADZÓR SAPERSKI nad inwestycją zapobiega poważnym kosztom związanym z przestojami spowodowanymi występującymi na jej terenie niewypałami lub niewybuchami. Znalezienie przedmiotu niebezpiecznego bez nadzoru saperskiego musi, zgodnie z prawem, spowodować przerwanie prac. Następnie należy powiadomić odpowiednie organy administracji i Policji, które zabezpieczają znalezisko do czasu przybycia wojskowego patrolu rozminowania. Przepisy określają czas jego przybycia na „do 72 godzin”. Jest to dla Państwa czas pełnego wstrzymania wszelkich prac, a dla Policji czas oddelegowania funkcjonariuszy do pilnowania znaleziska. Tak więc nasze usługi saperskie zapobiegają wielkim stratom ponoszonym z powodu przestojów powodujących np. płacenie za czas przestoju, a w krańcowych przypadkach poważne naruszenie reżimów technologicznych i wypłatę kar umownych.